• ข่าวกิจกรรม
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวทิวาพร วินทะไชย

  • นางนิตยา นพกุลโรดม

  • นางสาวอรทัย ไพสาร

  • นางมาลี สุนทรพันธุ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,547
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]