• การประเมินผล
  • การประเมินผล


  • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณปี 2566
  • การเปิดเผยข้อมูล ปี 2565

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
  • แนะนำบุคลากร

  • นายธนัตถ์ ลาภศิริกุล

  • นายชยพล พรหมชูวงศ์

  • นางสาวเจนจิรา นุตโร

  • นางสายพิณ ถิ่นคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,818
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]