• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  15
  18
  33
  2
  อนุบาล 2
  17
  22
  39
  2
  อนุบาล 3
  21
  20
  41
  2
  รวม อนุบาล
  53
  60
  113
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  32
  25
  57
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  26
  25
  51
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  30
  22
  52
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  27
  29
  56
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  46
  33
  79
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  33
  35
  68
  3
  รวมประถม
  194
  169
  363
  15
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมต้น
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  247
  229
  476
  21

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  Loading...โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]