• การประเมินผล
 • การประเมินผล

 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  15
  18
  33
  2
  อนุบาล 2
  18
  16
  34
  2
  อนุบาล 3
  21
  16
  37
  2
  รวม อนุบาล
  54
  50
  104
  6
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  22
  23
  45
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  28
  21
  49
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  31
  26
  57
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  47
  33
  80
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  33
  35
  68
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  31
  40
  71
  3
  รวมประถม
  192
  178
  370
  15
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมต้น
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  246
  228
  474
  21

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]