• การประเมินผล
 • การประเมินผล

 • ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 •  


   

    

     ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย เลิศล้ำ    ตระกูลสุข
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพป.กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียน : วัดพลับพลาชัย  
  โทรศัพท์ : 0840058113

  อีเมล์ : 

        

   

  [email protected]     
   
     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-23 15:04:47 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]