• การประเมินผล
 • การประเมินผล

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 •       วิสัยทัศน์

         "โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างคนดีด้วยคุณธรรม  เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้  เชิดชูความเป็นไทย รู้จักใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"

       

                                                                                                          ปรัชญาของสถานศึกษา

                                                                                                        สิกขา   ปัญญา  สมิทธิกา

                                                                                                    การศึกษา เป็นทางให้เกิดปัญญา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-21 17:26:22 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]